ໂທຫາພວກເຮົາໃນມື້ນີ້!

ຖູແຂ້ວ

  • Disposable Patient Dental bibs

    ຜ້າເຊັດແຂ້ວຄົນເຈັບທີ່ຖິ້ມໄດ້

    ລາຍລະອຽດອຸປະກອນ
    Dental Bib ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກປາກຈາກການປົນເປື້ອນເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຄົນເຈັບ.bibs ແຂ້ວຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສິ່ງກີດຂວາງເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ກັບຮອຍເປື້ອນແລະການປົນເປື້ອນ.ເຂົາເຈົ້າ
    ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງທັງຫມໍປົວແຂ້ວແລະຄົນເຈັບຈາກການຮົ່ວໄຫຼແລະຮອຍເປື້ອນໃນລະຫວ່າງການເຮັດແຂ້ວ.